Využitie dotácií

Prvých 2000,- EUR smerovalo na rehabilitácie Jakuba,Michala a Filipa, Ďakujeme | viac vo videu