Využitie dotácií

Dotácie smerovali na rehabilitácie Andrejka, Petra, Jakuba, Michala a Filipa, Ďakujeme | viac vo videu