Využitie dotácií

Prvých 3800€,- EUR smerovalo na rehabilitácie Andrejka, Petra, Jakuba, Michala a Filipa, Ďakujeme | viac vo videu